Legg til litt tekst

FORENINGENS FORMÅL


Ivareta og videreutvikle Grünerløkka som opplevelse. Nærmere beskrevet som en levende, mangfoldig, sjarmerende og historisk bydel preget av kreativitet og kunst.


Snow Covered Trees

SOSIALE SATSNINGSOMRÅDER

Foreningen er gårdeiernes felles administrasjon og plattform for samarbeid om prosjekter og tiltak som ivaretar og utvikler Grünerløkka i tråd med foreningens formål. Tiltak og prosjekter skal gjennomføres i tråd med foreningens sosiale satsningsområder:


• Inkluderende og mangfoldig (IM)

• Lokal lojalitet og stolthet (LS)

• Trivsel og trygghet (TT)

• Fruktbare økonomiske samarbeid (ØS)

• Ivareta identiteten definert av gatekunst (GI)


Snow Covered Trees

PROSJEKTER

Etablert av Løkka Gårdeierforening i samarbeid med Street Art Oslo

Sesongbelysning

Vinterbelysning som lyser opp gatene og styrker julestemningen under høytid

Beste julevindu

Sammen med Visit Løkka kåres årets julevindu hver julegatetenning

Løkka-lykta

Løkka-Lykta er ment å skulle være en rød tråd i fasadebelysningen på Løkka, og er valgt ut av en ressursgruppe som kjenner historikken og arkitekturen godt.

Sett farge på Løkka

Vi oppfordrer alle leietakere og gårdeiere til å holde fast ved fargespekteren på Løkka

VIRKEOMRÅDER GEOGRAFISK


Foreløpig har vi begrenset virkeområdet til sentrale Løkka, basert på Løkkaregnskapets definisjon. Dette er ikke ekskluderende, og kan justeres over tid eller ved behov. de røde prikkene viser vår representasjon på Løkka pr idag.


Opplevelsen Grünerløkka er summen av mange unike områder med egen identitet. Dette mangfoldet styrker Grünerløkka som attraksjon for lokale aktører så vel som publikum.


Løkka Gårdeierforening styrker helheten gjennom å ivareta de unike områdene på Grünerløkka.


Snow Covered Trees

MEDLEMMER

 • Carucel v/Home Eiendom
 • Spabo Eiendom
 • Løkkakvartalet
 • Brødrene Evensen Eiendomsselskap
 • Maya Eiendom
 • Malling og Co v/Markveien 35
 • Vulkan Oslo
 • Allemanns
 • Mills AS
 • Markveien 48
 • Markveien 53
 • Th. Meyersgate 44


Vi representerer, og jobber på vegne av, alle gårdeiere som engasjerer seg for å ivareta og videreutvikle opplevelsen Grünerløkka.


Snow Covered Trees

FORENINGENS ADMINISTRASJON

DAGLIG LEDELSE

Rebekka de Leon

rebekka@crossinglines.no

Tlf: 934 33 032


www.løkkagårdeier.no


STYRELEDER

Knut Halvor Hansen

khh@bykon.no

Tlf: 915 93 195


STYREMEDLEMMER

Jan Spandow - Spabo eiendom

Marielle Hellem - Maya Eieindom

Stine Berg Luhr – Malling og Co

Tore Evensen – Brødrene Evensen

Anne-Cathrine de Lange – Vulkan Oslo


Foto:Andershusa.com

Snow Covered Trees